6683866065666048
Jordy 無線 滑鼠 Jordy 無線 滑鼠 幾乎係電競級別既滑鼠 -2.4GHz + 5.2 雙模藍牙 -3 等級 DPI 控制 - 無線傳輸可達 10m 6.4*10*4cm,61g https://store.kakaofriends.com/en/products/8060 全店滿$299包郵* 持有商業登記證 同收件人電 Product #: ryanaab-Jordy 無線 滑鼠 2024-06-06 Regular price: $HKD$248.0 Available from: Kakao Friends Hong Kong | 香港In stock